Warunki Ogólne korzystania ze strony

Zanim zaczną Państwo korzystać ze strony internetowej  www.adriatic-kampovi.hr oferującej usługi spółki Adriatic Kampovi d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu, Metalčeva 5, NIP 11278646926 należy przeczytać Warunki Ogólne korzystania ze strony. W sprawie wszystkich dodatkowych informacji albo wyjaśnień związanych z warunkami korzystania ze strony prosimy zwracać się do na nas na adres mailowy: info@adriatic-kampovi.hr
Akceptacja Warunków Ogólnych
Przez wejście na stronę internetową www.adriatic-kampovi.hr albo korzystanie z jakiejkolwiek części jej treści albo usług, akceptują Państwo Warunki Ogólne korzystania ze strony. Jeśli nie zgadzacie się Państwo z naszymi zasadami albo warunkami korzystania ze strony, prosimy aby nie korzystali Państwo z tej strony.
Treść strony internetowej i prawa autorskie
Treść strony internetowej, włączając w to fragmenty tekstów i fotografie, które nie mają charakteru komercyjnego i mają na celu informowanie gości i popularyzację chorwackiej oferty turystycznej, są własnością przedsiębiorstwa Adriatic kampovi d.o.o. Wolno kopiować jej treść tylko w celach niekomercyjnych i tylko na potrzeby indywidualne przy przestrzeganiu wszystkich praw autorskich i innych praw własności.
O ile zauważą Państwo naruszenie praw autorskich z naszej strony prosimy o kontakt na adres mailowy:  info@adriatic-kampovi.hr 
Ochrona prywatności i poufność danych
Adriatic kampovi d.o.o. szanują prywatność użytkowników strony i odwiedzających stronę. Dane osobowe są wymagane tylko w przypadku ostatecznego potwierdzenia rezerwacji, tak aby voucher był wystawiony na prawdziwe imię i nazwisko i by można było podróżnemu wysłać wszystkie potrzebne dokumenty. Spółka Adriatic kampovi d.o.o. zobowiązuje się zapewnić ochronę danych osobowych kupujących, w ten sposób, że zbiera się tylko konieczne, podstawowe dane o kupującym/ użytkowniku strony/ podróżnym, które są konieczne do spełnienia naszych świadczeń. Obowiązkiem spółki Adriatic kampovi d.o.o. jest informowanie kupujących o sposobie wykorzystywania zebranych danych, firma regularnie daje kupującym możliwość wyboru wykorzystywania ich danych, włączając w to możliwość decyzji czy chcą, aby ich nazwisko usunąć z listy, wykorzystywanej w celach kampanii marketingowej. Wszystkie dane o użytkownikach są ściśle chronione i dostępne tylko dla pracowników, dla których te dane są konieczne do wykonywania pracy. Wszyscy pracownicy spółki Adriatic kampovi d.o.o. i partnerzy biznesowi są odpowiedzialni za szanowanie zasady ochrony prywatności.
Zmiana Warunków Ogólnych

Spółka Adriatic kampovi d.o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnień Warunków Ogólnych w każdym momencie. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie. Dalsze wchodzenie na stronę lub korzystanie z jakiejkolwiek jej treści będzie uważane za wyrażenie zgody na zmiany lub uzupełnienie Warunków Ogólnych.

Spółka Adriatic kampovi d.o.o. zastrzega sobie prawo, aby w każdym momencie i bez uprzedniej zapowiedzi zmienić, uzupełnić lub zlikwidować jakąkolwiek część swojej działalności, co dotyczy także strony internetowej, każdej jej części, serwisu, podstrony albo usług, które są za ich pośrednictwem oferowane.

Platforma internetowego rozstrzygania sporów (ODR)
Platforma internetowego rozstrzygania sporów (ODR) stanowi punkt kompleksowej obsługi dla unijnych konsumentów i sprzedających dążących do rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zakupów przez internet dokonanych zarówno w kraju, jak i za granicą. Kompleksowa obsługa polega na kierowaniu sporów do korzystających z platformy krajowych organów alternatywnego rozstrzygania sporów (ADR), które zostały wybrane przez państwa członkowskie po spełnieniu kryteriów jakości i zgłoszone Komisji.
Platforma internetowego rozstrzygania sporów (ODR)