Warunki sprzedaży

Warunki sprzedaży - rezerwacja, płatność i odwoływanie rezerwacji

Rezerwacja pobytu
Zakwaterowanie w domkach mobilnych spółki Adriatic kampovi d.o.o. można zarezerwować w kilku krokach:

1. Wyszukanie zakwaterowania za pomocą wyszukiwarki, która znajduje się na naszej stronie internetowej. Dzięki wpisaniu wszystkich potrzebnych danych sprawdzą Państwo dostępność wskazanego zakwaterowania.
2. Wybór miejsca zakwaterowania. Wyszukiwanie da Państwu informację o dostępności miejsc we wskazanym terminie i łącznym, całkowitym koszcie wynajmu. Ważna uwaga: ceny są podane w obcej walucie (euro), tymczasem w ostatecznej kalkulacji całkowity koszt będzie podany walucie krajowej (w kunach)
3. Jeżeli poszukiwane zakwaterowanie można zarezerwować online zostaną Państwo przekierowani na stronę, gdzie można dokonać płatności. O ile zachodzi potrzeba dodatkowego sprawdzenia dostępności, nasi operatorzy wyślą Państwu odpowiedź w ciągu 24 godzin od momentu wysłania zapytania.
4. Za rezerwację można zapłacić przelewem bankowym lub kartą kredytową. Jeśli początek Państwa pobytu jest za 7 lub mniej dni od momentu rezerwacji, nie będziemy mogli otrzymać przelewu bankowego z zagranicy, musicie wtedy Państwo zapłacić za zakwaterowanie kartą kredytową. Aby Państwa rezerwacja stała się rezerwacją wiążącą, należy natychmiast po złożeniu potwierdzenia rezerwacji dokonać płatności należności w wysokości 30% łącznej sumy zakwaterowania. Resztę w wysokości 70%, wraz z należnościami za usługi dodatkowe płaci się przy recepcji przy wymeldowaniu. Wyjątki z niniejszej reguły to płatności dotyczące rezerwacji zakwaterowania w ramach specjalnej akcji wczesnej rezerwacji, w razie której należy dokonać zapłatę łącznej sumy należności do daty wskazanej w reklamowanej akcji.
5. Po zarejestrowaniu Państwa zapłaty, otrzymacie Państwo potwierdzenie rezerwacji jako dowód dokonania Państwa rezerwacji i płatności. Na potwierdzeniu będa umieszczone następujące informacje:
  • Imię i nazwisko
  • Zarezerwowane usługi i okres korzystania z nich  
  • Wysokość zapłaconej sumy i reszty należności, którą należy zapłacić przy recepcji

Potwierdzenie rezerwacji należy złożyć wraz dokumentami podróżnymi przy recepcji kempingu. 

Płatność za zakwaterowanie
Dane do wpłaty w euro za pomocą przelewu bankowego:
Wpłacający: Imię i nazwisko osoby, która dokonała rezerwacji z adresem zamieszkania
Primatelj: Adriatic kampovi d.o.o.
Banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
Numer rachunku bankowego: 2484008-1106407210
IBAN: HR9024840081106407210, SWIFT: RZBHHR2XXXX
Numer referencyjny: proszę wpisać numer oferty/rezerwacji

Dane do wpłaty w kunach (tylko z Chorwacji) za pomocą przelewu bankowego:
Wpłacający: Imię i nazwisko osoby, która dokonała rezerwacji z adresem zamieszkania
Primatelj: Adriatic kampovi d.o.o.
Banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
Numer rachunku bankowego: 2484008-1106407210
IBAN: HR9024840081106407210
Numer referencyjny: proszę wpisać numer oferty/rezerwacji

Płatność za pomocą karty kredytowej:
Spółka Adriatic kampovi d.o.o. korzysta z systemu zabezpieczeń Wspay do autoryzacji kart kredytowych. System wykorzystuje najnowocześniejsze technologie ochrony przed nadużyciami, jak np. protokół zabezpieczający SecureSocketLayer (SSL) z co najmniej 128 bitowym szyfrowaniem danych i inne technologie, a także procedury zabezpieczeń zgodnie z najwyższymi standardami. Wymiana danych poufnych między systemem, który obsługuje płatności online i centrum autoryzacji karty kredytowej odbywa się za pośrednictwem wirtualnej sieci prywatnej (VPN), całkowicie chronionej przed nieupoważnionym dostępem. Poufne dane o Państwa karty kredytowej przesyłane są online bezpośrednio do centrum autoryzacji.
Odwoływanie rezerwacji
W przypadku gdy podróżny chce zmienić albo odwołać rezerwację dokonaną zgodnie z jego wnioskiem, musi to zrobić pisemnie (mail, poczta, faks). Poprzez zmianę rozumie się zmianę ilości osób albo daty początku lub końca korzystania z usług najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług. Za zmianę rezerwacji nie ponosi się dodatkowych kosztów. W przypadku gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa i jeśli podróżny z tego powodu odstąpi od potwierdzonej rezerwacji stosuje się niżej opisane warunki odwołania rezerwacji.
W przypadku odwołania potwierdzonej rezerwacji zakwaterowania w domkach mobilnych będą stosowane następujące opłaty za odwołanie rezerwacji. Data otrzymania odwołania rezerwacji jest podstawą do obliczenia opłaty za odwołanie rezerwacji.
Odwołanie rezerwacji na więcej niż 14 dni przed początkiem korzystania z usług nie pociąga za sobą kosztów.
Gość zostanie obciążony cena pierwszej nocy w przypadku odwołania rezerwacji w ciagu 14 dni przed przyjazdem. 
Jeśli podróżny nie pojawi się w zarezerwowanym miejscu zakwaterowania naliczy się mu 100 % kwoty łącznej ceny rezerwacji. 

W przypadku wszystkich rezerwacji dokonanych zgodnie z cennikiem Early Booking wymagana jest bezzwrotna opłata gwarancyjna w wysokości 30%.

Przedpłata nie jest wymagana 
Jeśli podróżny musi odwołać rezerwację w ciągu 7 dni przed początkiem świadczenia usługi spółka Adriatic kampovi d.o.o. oferuje możliwość znalezienia nowej osoby na tę rezerwację. W tym przypadku agencja naliczy tylko rzeczywiste koszty spowodowane zmianą osoby lub rezerwacji. Nowy rezerwujący przejmuje wszystkie obowiązki wynikające z Warunków Ogólnych.

O ile podróżny nie przyjedzie do zarezerwowanego zakwaterowania do północy dnia będącego początkiem świadczenia usługi, i nie zgłosił się świadczącemu usługę, rezerwację uważa się za odwołaną, i stosuje się opisaną powyżej opłatę za odwołanie rezerwacji.
Spółka Adriatic kampovi d.o.o. nie pokrywa podróżnemu kosztów, które powstały w związku z nabyciem dokumentów podróży albo wiz, związanych z rezerwacją, którą podróżny odwołuje.