Ochrona dan osobowych

Ochrona prywatności i poufność danych
Spółka Adriatic kampovi d.o.o. szanuje prywatność użytkowników strony i odwiedzających stronę. Dane osobowe są wymagane tylko w przypadku ostatecznego potwierdzenia rezerwacji, tak aby voucher był wystawiony na prawdziwe imię i nazwisko i by można było podróżnemu wysłać wszystkie potrzebne dokumenty. Spółka Adriatic kampovi d.o.o. zobowiązuje się zapewnić ochronę danych osobowych kupujących, w ten sposób, że zbiera się tylko konieczne, podstawowe dane o kupującym/ użytkowniku strony/ podróżnym, które są konieczne do spełnienia naszych świadczeń. Obowiązkiem spółki Adriatic kampovi d.o.o. jest informowanie kupujących o sposobie wykorzystywania zebranych danych, firma regularnie daje kupującym możliwość wyboru wykorzystywania ich danych, włączając w to możliwość decyzji czy chcą, aby ich nazwisko usunąć z listy, wykorzystywanej w celach kampanii marketingowej. Wszystkie dane o użytkownikach są ściśle chronione i dostępne tylko dla pracowników, dla których te dane są konieczne do wykonywania pracy. Wszyscy pracownicy spółki Adriatic kampovi d.o.o. i partnerzy biznesowi są odpowiedzialni za szanowanie zasady ochrony prywatności.