Płatność

Dane do wpłaty w euro za pomocą przelewu bankowego:
Wpłacający: Imię i nazwisko osoby, która dokonała rezerwacji z adresem zamieszkania
Primatelj: Adriatic kampovi d.o.o.
Banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
Numer rachunku bankowego: 2484008-1106407210
IBAN: HR9024840081106407210, SWIFT: RZBHHR2XXXX
Numer referencyjny: proszę wpisać numer oferty/rezerwacji
Dane do wpłaty w kunach (tylko z Chorwacji) za pomocą przelewu bankowego:
Wpłacający: Imię i nazwisko osoby, która dokonała rezerwacji z adresem zamieszkania
Primatelj: Adriatic kampovi d.o.o.
Banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
Numer rachunku bankowego: 2484008-1106407210
IBAN: HR9024840081106407210
Numer referencyjny: proszę wpisać numer oferty/rezerwacji

Płatność za pomocą karty kredytowej:


Spółka Adriatic kampovi d.o.o. korzysta z systemu zabezpieczeń Wspay do autoryzacji kart kredytowych. System wykorzystuje najnowocześniejsze technologie ochrony przed nadużyciami, jak np. protokół zabezpieczający SecureSocketLayer (SSL) z co najmniej 128 bitowym szyfrowaniem danych i inne technologie, a także procedury zabezpieczeń zgodnie z najwyższymi standardami. Wymiana danych poufnych między systemem, który obsługuje płatności online i centrum autoryzacji karty kredytowej odbywa się za pośrednictwem wirtualnej sieci prywatnej (VPN), całkowicie chronionej przed nieupoważnionym dostępem. Poufne dane o Państwa karty kredytowej przesyłane są online bezpośrednio do centrum autoryzacji.
Wszystkich płatności dokonuje się w chorwackiej walucie zgodnie z aktualnym kursem Chorwackiego Banku Narodowego. Przy obciążeniu Państwa karty kwota zostanie przeliczona na Państwa walutę, zgodnie z kursem wystawcy karty kredytowej. W rezultacie takiego przeliczania walut możliwe jest minimalne odstępstwo od cen opublikowanych na naszej stronie internetowej.