O miejscu sprzedaży

ADRIATIC KAMPOVI d.o.o.
Ulica Grada Vukovara 269 G/6, 10000 Zagreb, Chorwacja
Spółka zarejestrowana przy: Sąd Handlowy w Zagrzebiu
KRS: 080832296
NIP:11278646926
Kapitał zakładowy: 18.449.800,00 kuna
Członkowie Zarządu: Ivana Hatvalić, Damjan Poljak
Bank: Raiffeisenbank Austria
Rachumek bankowy: 2484008-1106407210
IBAN: HR9024840081106407210